IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [82,76 kB] - 2005,4

Tytuł Autor Strony
Ocena zagrożenia plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2005 roku. Kostiw M., B. Robak 3-7
Izolaty wirusa S w materiałach nasiennych odmian ziemniaka uprawianych w Polsce. Chrzanowska M., H. Zagórska 7-10
Ocena jakości ziemniaków na rynku koszalińskim. Grudzińska M., J. Domańska 10-13
Uprawa ziemniaka w świetle prognoz ocieplania się klimatu. Rykaczewska K. 13-16
Wpływ temperatury w pełni sezonu wegetacji na plon ziemniaka. Lutomirska B. 16-20
Wykorzystanie odporności odmian w ochronie ziemniaka przed zarazą. Kapsa J. 20-23
Niszczyk ziemniaczak (Ditylenchus destructor) – kwarantannowy szkodnik sadzeniaków ziemniaka. Kowalska K. 23-25
Zmiany cech technologicznych bulw ziemniaka w czasie przechowywania. Zgórska K. 26-28
Wpływ temperatury przechowywania i uwarunkowań genetycznych na długość uśpienia i intensywność kiełkowania bulw ziemniaka. Sowa-Niedziałkowska G. 29-34
Bank informacji o sprzedaży sadzeniaków jesień 2005/wiosna 2006. Chotkowski J. 34-39
XII Krajowe Dni Ziemniaka w woj. Świętokrzyskim. Chotkowski J., K. Jabłoński 39-40