IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

Spis Treści [135,97 kB] - SPIS TREŚCI

Tytuł Autor Strony
Informacja o rynku ziemniaka Jerzy Rembeza 3-4
Efekty dolistnego nawożenia ziemniaka Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak 4-9
Herbicydy zarejestrowane do stosowania w uprawie ziemniaków Janusz Urbanowicz 9-14
Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka Jerzy Osowski 15-24
Insektycydy nalistne zarejestrowane do zwalczania stonki ziemniaczanej Janusz Urbanowicz, Tomasz Erlichowski 24-28
Problem z występowaniem i zwalczaniem w Polsce bakterii Ralstonia solanacearum –sprawcy śluzaka Katarzyna Salamońska, Włodzimierz Przewodowski 28-32
Czarna nóżka i mokra zgnilizna – ważne choroby bakteryjne ziemniaka Patryk Hara, Jerzy Osowski 32-37
Izotermiczna amplifikacja kwasów nukleinowych metodą LAMP i jej zastosowanie w diagnostyce patogenów ziemniaka Krzysztof Treder 38-46
Skrobia ziemniaczana jako biomateriał do wytwarzania rusztowań na potrzeby inżynierii tkankowej Adrian Chlanda, Ewa Kijeńska 46-52
Uprawa ziemniaków w województwie pomorskim Grzegorz Manowski 53-55