IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

spis treści [136,49 kB] - spis treści

Tytuł Autor Strony
Znaczenie krajowej hodowli i nasiennictwa ziemniaka dla rozwoju sektora jego produkcji Ewa Zimnoch-Guzowska 3-7
Czarna nóżka ziemniaka i jej zwalczanie Jerzy Osowski 8-14
Kumulacja odporności na mątwiki a poziom cech użytkowych ziemniaka Dorota Milczarek, Beata Tatarowska, Jarosław Plich, Anna Przetakiewicz, Bogdan Flis 15-18
Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysoko wirulentny szczep bakterii Dickeya solani Renata Lebecka, Krystyna Michalak 18-23
Metody eliminowania wirusów z roślin ziemniaka – przegląd literatury Joanna Downar-Zapolska, Danuta Sekrecka 24-31
Opracowanie nowych starterów do wykrywania wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) za pomocą testu RT-PCR Krzysztof Treder, Bogumiła Zacharzewska 32-35
Historia stonki ziemniaczanej w polsce - od imperialistycznego dywersanta do pospolitego owada Tomasz Erlichowski, Janusz Urbanowicz 36-42
Niebezpieczny akrylamid. Wykorzystanie biotechnologii jako sposobu na ograniczenie jego koncentracji w przetworzonych produktach ziemniaczanych Magdalena Piekutowska, Agnieszka Szparaga, Tomasz Piskier 43-49
Intensywna produkcja ziemniaków na różne kierunki użytkowania na przykładzie dwóch specjalistycznych gospodarstw w woj. pomorskim Tomasz Erlichowski, Janusz Urbanowicz, Jerzy Osowski 49-56