IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [58,19 kB] - 2006,3

Tytuł Autor Strony
Diploidalny gatunek Solanum phureja – ziemniak o dużym potencjale genetyczno-hodowlanym. Jakuczun H. 3-5
60-lecie hodowli ziemniaka w Zamartem. Pawlak A. 5-10
Kto trzyma klucz do przełamania kryzysu w nasiennictwie ziemniaka w Polsce? Barański B. 11-13
Stan obecny i produkcja maszyn do zbioru ziemniaków w Polsce. Jabłoński K. 14-18
Zmiany klimatyczne Polski w latach 1983-2002 a perspektywy uprawy ziemniaka. Boguszewska D. 19-22
Czy glifosat można stosować do desykacji plantacji ziemniaka?. Wróbel S. 23-25
Problem zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.  Brzozowski S. 26-28
Wartość technologiczna odmian ziemniaka do przerobu w krochmalniach i przetwórstwie spożywczym. Lisińska G. 28-31
Technika wietrzenia obniżająca straty ziemniaków w przechowalni. Czerko Z. 32-34
Ziemniaki jako surowiec do produkcji biopaliw w Polsce. Nowacki W. 35-41
Inauguracja PotatoEurope 2006. Redakcja. 42-43
P r o g r a m XIII Krajowych Dni Ziemniaka. Redakcja. 43-44