IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [156,14 kB] - SPIS TREŚCI

Tytuł Autor Strony
Informacje o rynku ziemniaka Jerzy Rembaza 3-4
Dynamika liczebności i presja mszyc, wektorów wirusów, w uprawach ziemniaka w Polsce w roku 2016 Tomasz Erlichowski, Barbara Robak 4-10
Termoterapia i chemioterapia – porównanie skuteczności metod w eliminacji wirusów S i M ziemniaka Danuta Sekrecka, Dorota Michałowska, Joanna Piskorz 10-15
Wartość plonotwórcza minibulw ziemniaka w różnym wieku fizjologicznym wyprodukowanych z mikrobulw w uprawie aeroponicznej Krystyna Rykaczewska 16-21
Identyfikacja odmian ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej białek i molekularnego testu ISAP Krzysztof Treder, Anna Pawłowska, Joanna Chołuj 21-27
Wykorzystanie pułapki Burkarda do monitorowania grzybów z rodzaju Alternaria Hanna Gawińska-Urbanowicz, Anna Łozowska, Jerzy Osowski 28-32
Plamistości liści ziemniaka powodowane przez czynniki abiotyczne Jerzy Osowski, Janusz Urbanowicz 33-40
Nowoczesne metody diagnostyczne w identyfikacji molekularnej bakterii kwarantannowych ziemniaka Katarzyna Salamońska, Wioleta Stochła 41-45
Program zwalczania bakteriozy pierścieniowej w produkcji ziemniaków wymaga korekty Ewa Zimnoch-Guzowska 46-50
Fizykochemiczne metody odzyskiwania białek z soku ziemniaka Dorota Szarek, Agnieszka Przewodowska 51-55
XXIII Krajowe Dni Ziemniaka po raz trzeci na ziemi sieradzko-wieluńskiej Tomasz Erlichowski, Krystyna Żalejko 55-57