IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [104,45 kB] - SPIS TREŚCI

Tytuł Autor Strony
Struktura odmianowa w produkcji nasiennej ziemniaka w wybranych krajach Unii Europejskiej Irena Stypa, Janusz Urbanowicz 3-15
Choroby wirusowe ziemniaka - objawy, zagrożenie i wpływ na degenerację uprawianych odmian Tomasz Erlichowski, Jerzy Osowski 16-22
Długość okresu spoczynku bulw ziemniaka w zależności od występowania wysokiej temperatury i suszy w czasie wegetacji Krystyna Rykaczewska 23-27
Wpłyt alternariozy na porażenie roślin i plon ziemniaka w zależności od zakresu ochrony i systemu uprawy Milena Pietraszko, Krystyna Zarzyńska 28-34
Plamistości liści ziemniaka spowodowane przez czynniki biotyczne Jerzy Osowski, Hanna Gawińska-Urbanowicz, Anna Łozowska 34-41
Zachwaszczenie plantacji ziemniaka w Polsce w latach 2000-2015 Janusz Urbanowicz 42-46
Podatność wybranych odmian ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową Magdalena Grudzińska 47-50
Trwałość przechowalnicza wybranych odmian ziemniaka przechowywanych w temperaturze 5°C Magdalena Grudzińska 51-55