IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [76,2 kB] - 2006,2

Tytuł Autor Strony
Informacje o rynku. Rembeza J. 3-4
Ziemniak jako roślina modelowa w badaniach nad bezpieczną żywnością. Flis B. 4-7
Nowe odmiany ziemniaka. Kamasa J., T. Lenartowicz 8-12
Wymagania nawozowe nowych odmian ziemniaka wczesnego na glebach lekkich. Wierzbicka A. 12-17
Walory żywieniowe ziemniaka jadalnego. Wroniak J. 17-20
Problemy zwalczania agrofagów ziemniaka na plantacjach ekologicznych. Zarzyńska K., W. Goliszewski 20-23
Charakterystyka odmian ziemniaka pod kątem wrażliwości na metrybuzynę. Urbanowicz J. 24-25
Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka ? zalecenia praktyczne. Pawlak A. 26-31
Meloidogyne minor Karssen et al.- nowe zagrożenie dla upraw ziemniaka w Europie? Karnkowski W. 32-35
Jak kupować sadzeniaki. Koński W. 35-36
Nowy, innowacyjny fungicyd w zwalczaniu zarazy i alternariozy ziemniaka w 2006 r. Kwiatkowski B. 37-39
Program XIII Krajowych Dni Ziemniaka. Redakcja 40