IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [56,48 kB] - 2013,3

Tytuł Autor Strony
Terminy zbioru ziemniaków a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta Marian Flis 3-6
Bakterie Dickeya spp. – nowe zagrożenie w uprawie ziemniaka Renata Lebecka 6-10
Selekcja hodowlana odmian odpornych na zaraze ziemniaka z wykorzystaniem markerów molekularnych Piotr Kamiński 11-15
Plonowanie odmian ziemniaka w doświadczeniach PDOiR w 2011 i 2012 roku Tomasz Lenartowicz 15-22
Ocena wigoru sadzeniaków 14 odmian ziemniaka metodą przyśpieszonego starzenia Krystyna Rykaczewska 23-28
Wybrane czynniki kształtujące wielkość plonu handlowego trzech odmian ziemniaka w latach 2010-2012 Cezary Trawczyński 29-33
Ciemna plamistość pouszkodzeniowa miąższu bulw ziemniaka Kazimiera Zgórska 34-40
Zawartość cukrów w ziemniakach jadalnych dostepnych w handlu na terenie Szczecina Barbara Wójcik-Stopczyńska 37-51
Wpływ warunków wegetacji i przechowywania na intensywność kiełkowania ziemniaków w przechowalni Zbigniew Czerko 41-46
O naprawie rynku ziemniaka w Polsce Wojciech Nowacki 51-60