IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [58,63 kB] - 2014,4

Tytuł Autor Strony
Długoterminowe przechowywanie zasobów genowych ziemniaka w banku genów w Boninie Dorota Michałowska, Danuta Sekrecka 4-7
Zaraza ziemniaka na plantacji ekologicznej i konwencjonalnej w latach o zróżnicowanej presji patogenu a plon bulw Krystyna Zarzyńska, Milena Pietraszko 8-14
Wartosc konsumpcyjna ziemniaków nawożonych wsiewkami miedzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji Anna Płaza, Artur Makarewicz 15-17
Czynniki środowiska determinujące występowanie spekan i deformacji bulw ziemniaka Joanna Jankowska, Barbara Lutomirska 18-24
Tecia solanivora (Povolný) – groźny kwarantannowy szkodnik ziemniaka w Europie Tomasz Erlichowski, Tomasz Konefał 25-28
Azotany(V) w bulwach ziemniaka Barbara Wójcik-Stopczyńska 29-34
Czynniki wpływajace na jakość ziemniaków po przechowaniu i konfekcjonowaniu Zbigniew Czerko 35-39
10 lat Spółki Agro Inserwis w Jadwisini Roman Ratkowski, Zbigniew Czerko 40-44
Gospodarstwo nasienne Holgera Behnsena pod Hanowerem Sławomir Wróbel 45-50