IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [57,06 kB] - 2014,2

Tytuł Autor Strony
Typy i znaczenie cytoplazmy ziemniaka Paulina Smyda 4-7
Postęp hodowlany w produkcji ziemniaków w Polsce w latach 2001-2014 Irena Stypa 7-13
Nowe odmiany ziemniaka 2014 Tomasz Lenartowicz 13-16
Zdrowotność zasobów genowych zgromadzonych i udostępnianych z banku genów in vitro ziemniaka w Boninie Danuta Sekrecka, Dorota Michałowska, Anna Krzewińska 16-19
Odmianowe zróżnicowanie odporności bulw ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne Barbara Lutomirska, Joanna Jankowska 20-26
Wpływ wysokiej temperatury w okresie wegetacji na plon odmian ziemniaka o zróżnicowanej reakcji na stres środowiskowy Krystyna Rykaczewska 26-32
Produkcja ziemniaków w Negew - pustynnej część Izraela Krystyna Rykaczewska 32-35
Herbicydy do walki z chwastami na plantacjach ziemniaka Janusz Urbanowicz 35-41
Alternarioza (sucha i brunatna plamistość liści ziemniaka) - występowanie, objawy i zwalczanie Jerzy Osowski 41-45
Systemy wspierające podejmowanie decyzji w ochronie upraw ziemniaka przed zarazą Konrad Matysek 46-50
Valbon 72 WG skuteczny na zarazę ziemniaka Krystyna Zarzecka 50-52
Ziemniak na talerzu - ile o nim wiemy? Anna Krzewińska, Dorota Michałowska 54-58
Przyczyny strat przechowalniczych i ocena przechowalności sześciu odmian ziemniaka Zbigniew Czerko 59-63