IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [205,55 kB] - 2011,4

Tytuł Autor Strony
Sezonowe zmiany cen ziemniaków. Jerzy Rembeza 4-8
Koszty i opłacalność produkcji ziemniaków w świetle wyników Polskiego FADN. Stanisław Mańko 8-13
Występowanie wad w bulwach ziemniaków jadalnych dostępnych e handlu na terenie Szczecina. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Rafał Lewandowski 14-17
Sześćdziesięciopięciolecie] 65-lecie hodowli ziemniaka w Zamartem. Andrzej Pawlak 18-23
Epidemiologia chorób wirusowych ziemniaka w świetle aktualnych uwarunkowań przyrodni-czych i biologicznych. Michał Kostiw 24-28
Presja mszyc, wektorów wirusów, i zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2011 roku. Michał Kostiw, Barbara Robak 28-33
Właściwe stosowanie nawozów naturalnych lub organicznych zapewnia wysoki plon ziemniaków. Cezary Trawczyński 33-39
Jak wykorzystać warunki atmosferyczne do wentylacji ziemniaków w przechowalni. Zbigniew Czerko 40-44
Stowarzyszenie Polski Ziemniak (SPZ) zakończyło drugą i rozpoczyna trzecią kadencję. Wojciech Nowacki 48-51