IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [206,02 kB] - 2011,3

Tytuł Autor Strony
Instrumenty marketingu operacyjnego na rynku ziemniaka. Jacek Chotkowski 3-9
Karotenoidy w ziemniaku. Dorota Milczarek 9-12
Monitoring odporności linii hodowlanych i odmian ziemniaka na patotypy mątwika ziemniaczanego i agresywnego w latach 2007-2010. Anna Przetakiewicz 12-15
Rola wybranych zabiegów agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i struktury plonu ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. Krystyna Zarzyńska, Wojciech Goliszewski 16-20
Przyszłość ochrony roślin w świetle Dyrektywy Parlamentu i Rady Europy. Janusz Urbanowicz 20-22
Problem zwalczania zarazy na plantacjach ziemniaka w Polsce. Józefa Kapsa 23-29
Ocena skuteczności chemicznej ochrony roślin przed zarazą ziemniaka (Phytophthora infestans). Marianna Szutkowska 30-36
Zagrożenie nowymi szkodnikami ziemniaka w Europie. Pochodzące z Ameryki Północnej pchełki Epitrix similaris i Epitrix cucumeris. Komunikat. Tomasz Erlichowski 36-38
Charakterystyka wybranych odmian ziemniaka pod względem intensywności kiełkowa-nia podczas przechowywania w różnych temperaturach. Zbigniew Czerko 39-45
Hodowla i nasiennictwo ziemniaka w Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka. Mariola Siewierska 46-50
Czego oczekuje polska branża ziemniaczana od nauki rolniczej?. Wojciech Nowacki 51-56
Misja: Bioróżnorodność 2010. II Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biolo-giczna w praktyce” – sprawozdanie z konferencji. Danuta Sekrecka, Agnieszka Dutka, Dorota Michałowska 56-60