IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [205,73 kB] - 2011,1

Tytuł Autor Strony
Podstawy tworzenia strategii marketingowych w rolnictwie. Jacek Chotkowski 4-9
Wyłączenie odpowiedzialności za szkody w uprawach rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaków. Marian Flis, Wojciech Nowacki 9-13
Oceny cytologiczne stosowane w pracach hodowlano-genetycznych nad ziemniakiem. Iwona Wasilewicz-Flis 14-18
Wpływ temperatury oraz czasu inkubacji roztworów na wykrywalność PLRV, PVM i PVY w soku z bulw ziemniaka. Tomasz Pilecki 18-21
Facelia ze słomą jęczmienną substytutem obornika w uprawie ziemniaka. Anna Płaza, Jarosław Soszyński 22-25
Nowoczesne sposoby uproszczonej uprawy roli i nawożenia pod ziemniaki. Kazimierz Jabłoński 25-31
Wpływ ospowatości sadzeniaków na plonowanie oraz występowanie objawów rizokto-niozy na roślinach i bulwach potomnych. Barbara Lutomirska 32-37
Przegląd urządzeń do zaprawiania ziemniaków na rynku krajowym. Szymon Gierz 37-42
Wpływ mechanizacji prac przechowalniczych na uszkodzenia mechaniczne bulw ziem-niaka. Zbigniew Czerko 43-47