IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [78,33 kB] - 2010,4

Tytuł Autor Strony
Perspektywy produkcji skrobi ziemniaczanej w Polsce. Wiesław Dzwonkowski 3-7
Znaczenie ekonomiczne uprawy ziemniaków jadalnych w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2008. Mariusz Dziwulski 8-13
Zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju oraz przewidywana zdrowotność sadzeniaków zbioru 2010 roku. Michał Kostiw, Barbara Robak 14-20
Wpływ wielkości minibulw 14 odmian ziemniaka na plon i współczynnik rozmnażania. Krystyna Rykaczewska 21-23
Zastosowanie rzodkwi oleistej w formie mulczu w uprawie ziemniaka. Anna Płaza 24-26
Migracje Phytophthora infestans, sprawcy zarazy ziemniaka – rys historyczny. Marcin Chmielarz 27-30
Wykorzystanie nicieni owadobójczych do biologicznego zwalczania szkodników glebowych w uprawach rolniczych. Magdalena Dzięgielewska, Tomasz Erlichowski 31-34
Nasilenie występowania i szkodliwość chorób ziemniaka na terenie Polski w latach 2005-2009. Hanna Gawińska-Urbanowicz 35-41
Harmonizacja oceny odporności odmian ziemniaka na porażenie przez grzyb Synchytrium endobioticum. Identyfikacja patotypów S. endobioticum. Jarosław Przetakiewicz 42-45
Sposoby zapobiegania kiełkowaniu ziemniaków przechowywanych w wyższych temperaturach (7-9 st. C). Zbigniew Czerko 46-49
XVII Krajowe Dni Ziemniaka – Boguchwała 2010. Stanisław Kawa 50-53