IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [204,81 kB] - 2010,3

Tytuł Autor Strony
Koszty i opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa. Jacek Chotkowski 3-5
Uprawa transgenicznych roślin: szansa czy zagrożenie? Andrzej Anioł 6-13
Odmianowe zróżnicowanie długości okresu spoczynku bulw ziemniaka. Krystyna Zarzyńska 14-17
Nawożenie azotem nowych wczesnych odmian ziemniaka zbieranych w różnych terminach (uprawianych na glebach lekkich). Anna Wierzbicka 18-23
Maszyny do produkcji ziemniaków dla małych plantacji. Kazimierz Jabłoński 23-32
Zachwaszczenie ziemniaków w zależności od systemów produkcji. Piotr Barbaś 31-34
Ryzyko odglebowego zakażenia roślin ziemniaka przez sprawcę bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Milena Pietraszko 36-38
Przydatność odmian ziemniaka do przetwórstwa spożywczego. Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska 39-42
Straty ilościowe ziemniaków podczas przechowywania w różnych warunkach termiczno-wilgotnościowych. Zbigniew Czerko 42-47
Wpływ rodzaju światła na zazielenienie bulw ziemniaka. Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska 47-50