IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [71,75 kB] - 2010,2

Tytuł Autor Strony
Powiązania pomiędzy cenami ziemniaków w Polsce i w Niemczech. Jerzy Rembeza 4-7
Projekt BIOEXPLOIT – szansa na wyhodowanie odmiany ziemniaka odpornej na zarazę. Piotr Kamiński 8-11
Poziom ciemnej plamistości pouderzeniowej w ziemniaku diploidalnym o złożonym pochodzeniu. Agnieszka Hara 12-15
Nowe odmiany ziemniaka. Tomasz Lenartowicz 16-20
Zmienność faz fenologicznych ziemniaka. Zróżnicowanie odmian. Barbara Lutomirska 21-24
Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem. Janusz Urbanowicz 25-32
Rozwój badań i problemy ochrony przed stonką ziemniaczaną. Maria Pawińska 33-36
Czarna nóżka – objawy i zwalczanie. Jerzy Osowski 37-41
Zwalczanie szkodników glebowych w uprawie ziemniaka – co nowego? Tomasz Erlichowski 42-45
Specyfika sposobów rozprzestrzeniania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w warunkach naturalnych. Milena Pietraszko 46-48
Uszkodzenia ziemniaków podczas przechowywaniu w wysokich pryzmach. Czerko Zbigniew 49-51
Wszechstronność wykorzystania bulw ziemniaka. Kazimiera Zgórska 52-54
Białka aktywne biologicznie obecne w soku pokrochmalnianym. Marta Markiewicz, Agnieszka Barnyk 55-59