IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [61,06 kB] - 2006,1

Tytuł Autor Strony
Informacja o rynku. Rembeza J. 3-4
Średnia odporność odmian na wirus Y w produkcji ziemniaków w Polsce to za mało. Chrzanowska M. , K. Michalak 5-9
System pobierania opłat licencyjnych i od materiału ze zbioru w odniesieniu do ziemniaka w Polsce. Część I. Barański B. 9-12
Przyspieszanie zbioru ziemniaków bardzo wczesnych. Lutomirska B. 12-15
Efekty nawożenia ziemniaków nawozami nowej generacji. Jabłoński K. 15-18
Zasady integrowanej produkcji ziemniaków. Nowacki W. 19-22
Wpływ wiosennego zaprawiania ziemniaków na porażenie bulw ospowatością oraz wielkość i jakość plonu. Osowski J. 23-26
Ujednolicona metoda testowania odporności odmian ziemniaka na różne patotypy mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) nowym wyzwaniem w ochronie ziemniaka w Polsce. Karnkowski W. 26-30
Ziemniak Basotho z Afryki. Kopij G. 31-32
Bank informacji o sprzedaży sadzeniaków jesień 2005/wiosna 2006. Chotkowski J., K. Żalejko 33-39
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA, 30-31 marca 2006 r. – Kołobrzeg. Redakcja 40