IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [76,62 kB] - 2009,3

Tytuł Autor Strony
Ocena efektywności systemów produkcji ziemniaków jadalnych. Nowacki Wojciech 3-9
Hodowla mutacyjna jako element wspierający tradycyjną hodowlę. Milczarek Dorota 10-12
Ocena jakości sadzeniaków i udział odmian w uprawie w świetle opinii producentów ziemniaków. Chotkowski Jacek 13-17
Kryteria doboru odmian ziemniaka. Lutomirska Barbara 17-20
Optymalne nawożenie azotem krajowych odmian ziemniaka zarejestrowanych w 2006 roku. Jabłoński Kazimierz 21-24
Efekty dolistnego nawożenia ziemniaków YaraVita Ziemniak i Nutrifolem czerwonym. Jabłoński Kazimierz 24-27
Problemy ekologicznej uprawy ziemniaków w Polsce i krajach UE. Zarzyńska Krystyna 28-31
Problem kompensacji chwastów i ich odporności na herbicydy. Urbanowicz Janusz 32-35
Infinito® 687,5 SC – ochrona ziemniaka na najwyższym poziomie! Kośmider Marcin 35-36
Jak ograniczać kiełkowanie ziemniaków podczas przechowywania? Pawińska Maria 37-40
Wpływ odmiany i temperatury na wielkość strat podczas przechowywania ziemniaków. Czerko Zbigniew 41-45
I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka Praktyce” – prezentacja wniosków oraz konsekwencje dla polskiej branży ziemniaczanej. Nowacki Wojciech 45-51