IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [77,28 kB] - 2009,2

Tytuł Autor Strony
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej. M. Sawicki 4-5
Obroty handlowe ziemniakami i przetworami w krajach UE-27. W. Dzwonkowski, A. Zalewski 6-11
Metodyka szacowania szkód w uprawach ziemniaków na wczesny zbiór. M. Flis 11-15
Możliwość wykorzystania markerów DNA w hodowli ziemniaka. J. Plich 16-19
Nowe odmiany ziemniaka. T. Lenartowicz 20-23
Różnice w przydatności odmian ziemniaka do uprawy w dwóch systemach produkcji: ekologicznym i integrowanym z uwzględnieniem warunków glebowych. K. Zarzyńska, W. Goliszewski 24-27
Stan obecny i przyszłość nawadniania ziemniaków w Polsce. W. Mazurczyk 28-31
Reakcja odmian ziemniaka na stosowane herbicydy. J. Urbanowicz 31-34
Zalecane środki do zwalczania agrofagów ziemniaka w 2009 roku. M. Pawińska 34-39
Antraknoza (Colletotrichum coccodes) – rosnące zagrożenie plantacji ziemniaka. J. Osowski 40-43
Ochrona plantacji ekologicznych ziemniaka. T. Erlichowski 43-49
Przydatność odmian ziemniaka do produkcji konserw sterylizowanych. K. Zgórska, M. Grudzińska 49-51
Uprawa ziemniaków w Chinach z perspektywy naszego kraju. W. Nowacki 52-54