IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [47,38 kB] - 2007,1

Tytuł Autor Strony
Eucablight – źródło nowych informacji o odporności na zarazę ziemniaka. J. Plich 4-8
Jakość ziemniaków na stole konsumenta. J. Wroniak 8-12
Wymagania nawozowe krajowych odmian ziemniaka zarejestrowanych od 1999 roku. K. Jabłoński 13-17
Wpływ nawozów wieloskładnikowych na plon ziemniaków oraz zawartość skrobi i azotanów w bulwach. C. Trawczyński 18-20
Praktyczne problemy w ochronie ziemniaków przed chorobami. E. Bernat, A. Kwaśniewska 21-24
Metody wykrywania i identyfikacji Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka – stan obecny i perspektywy na przyszłość. S. Brzozowski 25-30
Najważniejsze założenia projektu Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku. W. Karnkowski 31-35
Przechowalnia w gospodarstwie – dobra inwestycja na lata. Z. Czerko 35-37