IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [77,73 kB] - 2008,2

Tytuł Autor Strony
Charakterystyka odmian ziemniaka wpisanych do krajowego rejestru w 2008 roku. T. Lenartowicz, B. Lutomirska 4-7
Znaczenie słomy i poplonów zielonych w nawożeniu ziemniaków. C. Trawczyński 9-13
Florovitem można dolistnie nawozić ziemniaki. K. Jabłoński 14-18
Wpływ terminów zaprawiania sadzeniaków na wielkość i jakość plonu bulw. E. Bernat 19-23
Herbicydy i zasady ich stosowania w ziemniaku. J. Urbanowicz 23-28
Środki ochrony roślin do zwalczania agrofagów ziemniaka w 2008 roku. M. Pawińska 28-34
Nowe metody wykrywania i monitorowania drutowców (Elateridae) w uprawach ziemniaka.         T. Erlichowski 35-38
Nowe podejście do zwalczania zarazy ziemniaka. J. Kapsa 39-44
Wciornastki (Insekta: Thysanoptera) i ich znaczenie w uprawach ziemniaka. W. Sierka 45-46
Zmiany na rynku i w nasiennictwie ziemniaka na przykładzie Olsztyńskiej Hodowli Ziemniaka i Nasiennictwa OLZNAS-CN. J. Ługowski 47-50
Decydująca rola sadzeniaków kwalifikowanych w profesjonalnej produkcji ziemniaków. T. Gawlik 50-54
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka – problem nr 1 dla branży ziemniaczanej – podsumowanie dotychczasowych efektów pracy nieformalnego Zespołu ds. Cms. W. Nowacki 54-57