IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Spis treści numeru

SPIS TREŚCI [84,78 kB] - 2005,2

Tytuł Autor Strony
Informacja o rynku.                         Rembeza J. 3-4
Perspektywy rozwoju przetwórstwa ziemniaków na skrobię.           Szczepaniak I. 4-10
Selekcja polskich odmian ziemniaka krańcowo odpornych na wirus Y z wykorzystaniem markera GP122718.                     Marczewski W. 11-13
Nowe odmiany ziemniaka.                  Kamasa J. 13-16
Możliwości zastosowania integrowanej metody uprawyziemniaków.  Marks N. 17-20
Drogi rozprzestrzeniania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.         Brzozowski S. 20-24
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się raka ziemniaka w Polsce.   Malinowska E. 24-26
Charakterystyka działania insektycydów w ochronie ziemniaka.        Pawińska M. 26-30
Ocena skuteczności i ekonomicznej efektywności wybranych herbicydów stosowanych w ochronie ziemniaka.                     Urbanowicz J. 30-33
Odmiany ziemniaka wrażliwe na metrybuzynę. Komunikat.             Urbanowicz J. 35-36
Szansa w zorganizowanym działaniu. Boguta W. 35-39
Jak uzyskać wysokie plony ziemniaka niższym kosztem.             Bogdanowicz P. 39-41
Na choroby ziemniaka Tanos® 50 WG i Curzate® M 72,5 WP.                          Kucińska K. 42-44