IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Wpływ suszy na koncentrację L-proliny w wybranych odmianach ziemniaka
2017(4), 2017

Autor:

Krzysztof Treder, Mateusz Mielczarek, Dominika Boguszewska-Mańkowska


Strony:

29-32


Abstrakt:

Nadprodukcja proliny jest często obserwowana u roślin doświadczających różnego rodzaju stresów, szczególnie suszy, która wiąże się z obniżeniem turgoru komórek. Oznaczenie koncentracji tego aminokwasu, wraz z innymi parametrami molekularnymi, może umożliwić analizę mechanizmów molekularnych uruchamianych w roślinach w odpowiedzi na stres. Dlatego podjęto prace nad optymalizacją mikropłytkowej metody oznaczania L-proliny pod kątem jej wykorzystania do badania wpływu suszy na zawartość tego aminokwasu w roślinach ziemniaka.


Słowa kluczowe:

L-prolina, susza, tolerancja odmian ziemniaka na suszę
Pełna treść artykułu:

Krzysztof Treder, Mateusz Mielczarek, Dominika Boguszewska-Mańkowska - [282,86 kB]
Wpływ suszy na koncentrację L-proliny w wybranych odmianach ziemniaka