IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Międzyplon sposobem na ograniczenie populacji szkodliwych nicieni – pasożytów roślin w glebie
2017(4), 2017

Autor:

Magdalena Piekutowska, Tomasz Lenartowicz


Strony:

22-28


Abstrakt:

Omówiono znaczenie i wykorzystanie roślin międzyplonowych w ograniczaniu populacji szkodliwych nicieni w uprawach ziemniaków. Wskazano gatunki wysoce skuteczne w eliminowaniu nicieni z rodzajów Trichodorus, Pratylenchus, Globodera, Meloidogyne, m.in.: z rodzaju aksamitka (Tagetes sp. L.), facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia L.), wyka kosmata (Vicia villosa Roth), rzodkiew oleista (Raphanus sativus L.) i gorczyca sarepska (Brassica juncea L.). Właściwości nematobójcze roślin opierają się na wydzielaniu związków allelopatycznych, tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju mikroorganizmów antagonistycznych oraz zjawisku „roślina-pułapka”. Oprócz wskazania gatunków roślin, które mogą być przydatne do redukcji liczebności patogenicznych nicieni, należy opracować technologię zarządzania tymi gatunkami w uprawie ziemniaków. Mała podaż biologicznych nematocydów potwierdza konieczność i celowość badań w tym zakresie.


Słowa kluczowe:

aksamitka, facelia błękitna, gorczyca sarepska, międzyplon, nicienie, rzodkiew oleista, wyka kosmata, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Magdalena Piekutowska, Tomasz Lenartowicz - [307,88 kB]
Międzyplon sposobem na ograniczenie populacji szkodliwych nicieni – pasożytów roślin w glebie