IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Występowanie i presja mszyc – wektorów wirusów w uprawach ziemniaka w 2017 roku
2017(4), 2017

Autor:

Tomasz Erlichowski, Barbara Robak, Kamilla Sadowska


Strony:

15-22


Abstrakt:

Mszyce odławiano w 9 miejscowościach do żółtych szalek umieszczonych na czarnym ugorze o wymiarach 20 x 20 m w obrębie plantacji ziemniaków bądź wewnątrz plantacji. Wybierane były od maja do sierpnia co 2 dni i wysyłane do laboratorium w Boninie w celu oznaczenia do właściwego gatunku. Migracja wiosenna mszyc „nieziemniaczanych” rozpoczęła się wcześniej niż „ziemniaczanych”. Największą różnicę odnotowano w Boninie: 31 dni, najmniejszą w Czarnoszycach – 10. Ogólnie odłowionych mszyc „nieziemniaczanych” i „ziemniaczanych” było znacznie więcej niż w roku 2016. Najwięcej M. persicae odłowiono w Boninie. Duża liczebność tej mszycy związana była z bliskim sąsiedztwem żywicieli zimowych i wielu obiektów szklarniowych, w których mogła przezimować. Na tle wielolecia liczebność mszyc uskrzydlonych w 2017 r. była mała, na co wpływ miały częste i intensywne opady deszczu, utrudniające loty mszyc. Formy bezskrzydłe M. persicae przenoszą PVY z taką samą skutecznością jak uskrzydlone. Mimo że nie latają, są na roślinach dość ruchliwe i przenoszą się na nowe, stykające się ze sobą rośliny w łanie. Osobniki bezskrzydłe A. nasturtii mimo mniejszej skuteczności przenoszenia wirusów z reguły występują bardziej licznie i również stanowią zagrożenie w nasiennictwie. Producenci i hodowcy, u których prowadzono odłowy, otrzymywali na bieżąco informacje o pojawiających się gatunkach i zagrożeniach, dane są publikowane na stronie internetowej http://ziemniak-bonin.pl


Słowa kluczowe:

monitoring mszyc, mszyce „nieziemniaczane”, mszyce „ziemniaczane”, presja mszyc, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Tomasz Erlichowski, Barbara Robak, Kamilla Sadowska - [788,77 kB]
Występowanie i presja mszyc – wektorów wirusów w uprawach ziemniaka w 2017 roku