IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego w roku 2017
2017(4), 2017

Autor:

Joanna Piskorz, Agnieszka Przewodowska, Dorota Michałowska


Strony:

11-14


Abstrakt:

Celem prowadzenia kolekcji na poletkach doświadczalnych w Boninie jest utrzymanie zasobów genowych w stanie żywym w warunkach ex situ, charakterystyka i ocena posiadanych obiektów oraz udostępnianie nowej puli genetycznej dla hodowli nowych odmian, prac badawczych i działalności szkoleniowej. Kolekcja jest corocznie uzupełniana o nowe odmiany pozyskane od firm hodowlanych. W roku 2017 wprowadzono do niej 10 odmian: 2 z hodowli polskiej – Bojar (HZ Zamarte) i Stokrotka (PMHZ Strzekęcino) 5 z hodowli niemieckiej (Antonia, Osira, Tomensa, Pelikan, Toscana) i 3 z hodowli holenderskiej (Double Fun, Violet Queen, Primabelle). Wysadzono łącznie 21 odmian wczesnych. Rośliny są oceniane i charakteryzowane w trakcie wegetacji, bulwy natomiast badane po zbiorze, a cenne odmiany są przekazywane do długoterminowego przechowywania w Banku Genów in vitro w Boninie. Dokładne obserwacje i charakterystyka odmian w warunkach polowych istotnie ułatwiają wyszukiwanie cennych źródeł genetycznych i materiału wyjściowego do hodowli odmian wysoko plonujących i odpornych na czynniki obniżające jego jakość w zmieniających się warunkach klimatycznych.


Słowa kluczowe:

kolekcja odmian, zasoby genowe, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Joanna Piskorz, Agnieszka Przewodowska, Dorota Michałowska - [950,24 kB]
Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego w roku 2017