IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysoko wirulentny szczep bakterii Dickeya solani
2017(3), 2017

Autor:

Renata Lebecka, Krystyna Michalak


Strony:

18-23


Abstrakt:

Testowanie odporności bulw 11 odmian ziemniaka pozwoliło na wyróżnienie odmian o podwyższonej odporności (Mieszko, Tajfun i Sonda), odmian średnio odpornych (Glada, Denar, Jelly, Vineta, Satina i Bryza) oraz podatnych (Owacja i Irys). Porażenie bulw, wyrażone masą zgniłej tkanki, różniło się pomiędzy powtórzeniami testu, średnia w pierwszym teście wynosiła 5,9 g, w drugim 8,3. Mieszko i Owacja uległy istotnie silniejszemu porażeniu w drugim teście, porażenie odmian Tajfun i Irys nie różniło się w obu testach. Wszystkie trzy najodporniejsze odmiany mają w swoim pochodzeniu klony wyselekcjonowane w oddziale IHAR-PIB w Młochowie.


Słowa kluczowe:

Dickeya solani, mokra zgnilizna bulw, podatność, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Renata Lebecka, Krystyna Michalak - [1,31 MB]
Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysoko wirulentny szczep bakterii Dickeya solani