IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych mezoregionach Polski
2017(2), 2017

Autor:

Krystyna Zarzyńska


Strony:

9-14


Abstrakt:

Badania prowadzono w latach 2005-2016 w dwóch miejscowościach o zróżnicowanych warunkach glebowych. W ciągu 12 lat w cyklu 3-letnim przebadano 30 odmian z różnych grup wczesności. Plony zależały głównie od warunków atmosferycznych w latach badań i od odmiany. Samo miejsce uprawy, tj. warunki glebowe, nie miało istotnego znaczenia. Średni plon uzyskany w obu miejscowościach był zbliżony i wynosił w Jadwisinie 23,7 t/ha, a w Osinach 21,7 t/ha. Stabilność plonowania była większa na glebie mocniejszej. Najmniejszą zmienność plonowania wykazały odmiany: Ursus, Agnes, Flaming, Lord i Ignacy, największą zaś – Drop, Korona, Gracja, Bogatka i Bartek. Średnio dla odmian współczynnik zmienności wyniósł 34,9%


Słowa kluczowe:

odmiana, plon, system ekologiczny, ziemniak, zmienność plonowania
Pełna treść artykułu:

Krystyna Zarzyńska - [217,27 kB]
Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych mezoregionach Polski