IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Choroby przechowalnicze ziemniaka
2016(1), 2016

Autor:

Jerzy Osowski


Strony:

30-34


Abstrakt:

Okres przechowywania ziemniaków jest bardzo długi, w zależności od ich przeznaczenia może wynosić od 6 (sadzeniaki) do 10 miesięcy (frytki i chipsy). Wymaga to od producentów stworzenia odpowiednich warunków do składowania, tak aby bulwy zachowywały odpowiednią jakość w zależności od kierunku użytkowania. Ze względu na częsty brak profesjonalnych przechowalni ponad połowa zbieranych plonów jest ciągle przechowywana w kopcach, które nie zapewniają właściwych warunków do długotrwałego składowania. Ubytki i straty wywołane nieodpowiednimi warunkami przechowywania oraz chorobami przechowalniczymi są w Polsce ciągle wysokie, w latach 2008-2014 wynosiły średnio ok. 11,2% na każdy milion ton zebranego plonu. Do najgroźniejszych chorób powodujących straty w okresie przechowywania zalicza się zarazę ziemniaka, mokrą i suchą zgniliznę oraz zgnilizny mieszane. W ostatnich latach wzrasta znaczenie chorób skórki bulw, które rozwijając się w okresie przechowywania, obniżają plon i – przede wszystkim – jego jakość. Do chorób skórki, których znaczenie rośnie ze względu na wzrost spożycia ziemniaków przetworzonych, zaliczyć należy parch srebrzysty i antraknozę ziemniaka.


Słowa kluczowe:

antraknoza ziemniaka, mokra zgnilizna, parch srebrzysty, przechowywanie bulw ziemniaka, sucha zgnilizna, zaraza ziemniaka
Pełna treść artykułu:

Jerzy Osowski - [375,39 kB]
Choroby przechowalnicze ziemniaka