IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Ochrona ziemniaków po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin
2016(1), 2016

Autor:

Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Tomasz Erlichowski


Strony:

23-29


Abstrakt:

W najbliższym czasie Komisja Europejska planuje wycofanie kolejnych 75 substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin. Jeśli ten scenariusz zacznie być realizowany, w praktyce będzie to oznaczało, że liczba dostępnych w Polsce pestycydów zmaleje prawie 2-krotnie – z 1175 do 644. Skutki tej decyzji będą bardzo dotkliwe dla rolników. W Polsce z ochrony ziemniaków może zostać usuniętych 8 substancji czynnych z grupy insektycydów, 6 z grupy fungicydów oraz 6 z grupy herbicydów. Z raportu opracowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin wynika, że wycofanie wielu popularnych środków ochrony spowoduje straty plonu, obniżenie jego jakości, a także wzrost kosztów produkcji rolniczej. Eksperci twierdzą nawet, że produkcja rolna w naszym kraju może być zagrożona. Największe zmiany będą dotyczyły zapraw nasiennych przeciw szkodnikom. Paradoksalnie, zwiększy się wtedy zużycie środków ochrony roślin. Rolnicy będą zmuszeni wykonywać więcej zabiegów nalistnych, zwłaszcza insektycydowych, gdyż wycofana zostanie większość neonikotynoidów, w tym jedyna zaprawa nasienna do ochrony ziemniaków przed szkodnikami glebowymi. Wycofanie środków wpłynie także na wzrost odporności patogenów. W miejsce wycofanych substancji czynnych pojawią się pewnie nowe, ale badania nowych substancji są kosztowne, długotrwałe i nie będą one mogły od razu zastąpić tych wycofywanych.


Słowa kluczowe:

agrofagi ziemniaka, problemy w ochronie, wycofywanie substancji czynnych, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Tomasz Erlichowski - [227,98 kB]
Ochrona ziemniaków po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin