IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji
2015(3), 2015

Autor:

Cezary Trawczyński


Strony:

14-18


Abstrakt:

Na glebie lekkiej zastosowano doglebowy nawóz wieloskładnikowy Eurofertil 33 o zawartości NPK (8-8-17), uzupełniony azotem w formie saletry amonowej, i 2-krotnie w okresie wegetacji dolistne dokarmianie płynnymi nawozami Fertileader Axis (z manganem i cynkiem) i Fertileader Gold (z borem i molibdenem). Działanie Eurofertilu 33 porównano z taką samą dawką (czystych składników NPK) standardowego nawożenia doglebowego w formie saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego i soli potasowej uzupełnionych tymi samymi nawozami dolistnymi. Przy niekorzystnym układzie warunków pogodowych (2013) uzyskano istotnie większy niż w 2014 r. przyrost plonu, stosując dolistnie specjalistyczne nawozy Fertileader Axis i Fertileader Gold łącznie z Eurofertilem 33 (odpowiednio o 19 i 23 proc.). Stwierdzono wzrost udziału bulw dużych w plonie i zmniejszenie ilości bulw z wadami wyglądu oraz wzrost zawartości skrobi, suchej masy i witaminy C.


Słowa kluczowe:

dolistne dokarmianie, Eurofertil 33, Fertileader Axis, Fertileader Gold, jakość, nawożenie doglebowe, plon bulw, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Cezary Trawczyński - [217,06 kB]
Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji