IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Guzak jawajski (Meloidogyne javanica) w dwu przesyłkach ziemniaków jadalnych importowanych w Egiptu do Polski
2013(4), 2013

Autor:

Witold Karnkowski, Marta Saldat, Agata Kaczmarek


Strony:

24-29


Abstrakt:

Guzak został wykryty w próbce pobranej w sklepie sieciowym w Łodzi w 2010 r. oraz sklepie sieciowym w Kielcach w 2011. Objawem były brązowe nekrotyczne zmiany w miąższu o średnicy 0,5-1,0 mm, świadczące o obecności samic Meloidogyne. Identyfikacje przeprowadzono w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu. Analiza molekularna samic wyekstrahowanych z bulw wykluczyła ich przynależność do gatunków kwarantannowych M. chitwoodi i M. fallax. Dalsza identyfikacje nicieni oparto na budowie morfologicznej spreparowanych samic i osobników młodocianych, publikacjach oraz materiałach odniesienia. Nicienie z obu próbek zakwalifikowano do gatunku M. javanica, notowanego w uprawach gruntowych wyłącznie w strefie klimatu ciepłego. Objawem porażenia są niewielkie płaskie wyrosła silnie deformujące bulwy oraz nekrotyczne zmiany w miąższu. Guzak jawajski jest notowany w Polsce wyłącznie w szklarniach, głównie na ogórkach i pomidorach. Rozwój na ziemniakach w gruncie jest możliwy, ale w naszych warunkach gatunek ten nie przezimuje.


Słowa kluczowe:

guzak jawajski, Meloidogyne javanica, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Witold Karnkowski, Marta Saldat, Agata Kaczmarek - [1,95 MB]
Guzak jawajski (Meloidogyne javanica) w dwu przesyłkach ziemniaków jadalnych importowanych w Egiptu do Polski