IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Wpływ szoku termiczno-swietlnego w okresie przygotowywania sadzeniaków na wielkosc i strukturę plonu
2013(4), 2013

Autor:

Krystyna Zarzyńska


Strony:

14-18


Abstrakt:

W doświadczeniach w latach 2005-2007 brały udział odmiany Gracja i Irga. Szok termicznoświetlny polegał na utrzymywaniu sadzeniaków w temperaturze 22 st. C przez 7 dni w ciemności, a następnie przeniesieniu do jasnego pomieszczenia o temperaturze 15 st. Celem zastosowania zmiennych temperatur i warunków świetlnych było sprowokowanie rozwoju jak największej liczby oczek na bulwie do wytworzenia kiełków i łodyg, a w konsekwencji zwiększenia liczby bulw pod krzakiem. Zabieg spowodował wzrost udziału kiełkujących oczek i liczby łodyg w roślinie, szybsze średnio o 6-7 dni wschody, wzrost plonu oraz zmianę jego struktury, a głównie zwiększenie udziału frakcji sadzeniaków i zmniejszenie udziału bulw dużych. Różnice odmianowe nie zostały potwierdzone.


Słowa kluczowe:

kiełki, łodygi, plon, podkiełkowanie, sadzeniaki, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Krystyna Zarzyńska - [275,42 kB]
Wpływ szoku termiczno-swietlnego w okresie przygotowywania sadzeniaków na wielkosc i strukturę plonu