IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Sytuacja rynkowa ziemniaka w Europie przedstawiona na spotkaniu komitetów Copa-Cogeca w Brukseli
2012(2), 2012

Autor:

Joanna Jankowska


Strony:

48-52


Abstrakt:

Po wstąpieniu Polski do UE polscy producenci mogą uczestniczyć w kreowaniu wizerunku i warunków uprawy ziemniaka w Europie. Tymi sprawami zajmuje się europejska organizacja Copa-Cogeca zrzeszająca krajowe rolnicze związki zawodowe oraz organizacje spółdzielcze. Reprezentuje rolników na posiedzeniach grup roboczych w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli, a następnie przed Komisją Unii Europejskiej. Na posiedzeniu grupy roboczej „ziemniaki” w dniu 6.12.2011 omówiono trudne, a zarazem bardzo ważne tematy, m. in. włączenie ziem-niaka do Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Zielona Księga w sprawie polityki promocji oraz prezentacja szacunkowej produkcji i sytuacji rynkowej ziemniaka w bieżącym sezonie przez przedstawicieli poszczególnych krajów UE. Dla państw UE rok 2011 pod względem plonowania zaliczany jest do dobrych, natomiast sytuacja rynkowa jest niezadowalająca. Spa-dek cen przyczynił się do ograniczenia uprawy ziemniaków. Bardzo trudna sytuacja ziemniaka jadalnego jest skutkiem braku wsparcia dla producentów, gdyż dotacje unijne dotyczą tylko ziemniaka skrobiowego.


Słowa kluczowe:

Copa-Cogeca, plony, rynek, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Joanna Jankowska - [561,18 kB]
Sytuacja rynkowa ziemniaka w Europie przedstawiona na spotkaniu komitetów Copa-Cogeca w Brukseli