IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Uszkodzenia ziemniaków podczas przechowywaniu w wysokich pryzmach.
2010(2), 2010

Autor:

Czerko Zbigniew


Strony:

49-51


Abstrakt:

Największe siły występują w dolnej warstwie. Po przechowaniu bulw w prasach symulujących siły nacisku odpowiadające pryzmie o wysokości 2,5 i 5,0 m oceniono ich zniekształcenia w formie odcisku o różnej powierzchni. Na bulwie dominował 1 odcisk, na niektórych można było zauważyć 2. Odciski na bulwach uszkodzonych mechanicznie miały większą powierzchnię niż na bulwach nieuszkodzonych zarówno w kombinacji ściskanej z siłą 50 N, jak i 100 N. Po przechowywaniu większą powierzchnię miały nekrozy uszkodzeniowe na bulwach ściskanych z większą siłą. Najniższy poziom ubytków naturalnych odnotowano w bulwach ściskanych z największą siłą (100 N). Większe ubytki naturalne wystąpiły w ziem-niakach uszkodzonych mechanicznie. Nie zauważono wpływu siły ściskania na wzrost kiełków w postaci ich masy, ilości i długości. Negatywny wpływ sił ściskających można zminimalizować, obniżając wysokość pryzm i utrzymując wysoką wilgotność bulw...


Słowa kluczowe:

przechowywanie, siły ściskania, straty, uszkodzenia, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Czerko Zbigniew - [94,41 kB]
Uszkodzenia ziemniaków podczas przechowywaniu w wysokich pryzmach.