IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Specyfika sposobów rozprzestrzeniania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w warunkach naturalnych.
2010(2), 2010

Autor:

Milena Pietraszko


Strony:

46-48


Abstrakt:

Różnorodność i często niejednoznaczne określenie dróg rozprzestrzeniania się Cms, powodującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka, stanowi jeden z podstawowych problemów w walce z chorobą. Jedynym skutecznym sposobem walki z chorobą jest zapobieganie jej rozprzestrzenianiu się. W warunkach naturalnych środowiska rolniczego patogen może się przenosić poprzez zainfekowany materiał sadzeniakowy, uszkodzenia bulw (bulwy krojone, nadmiernie skiełkowane), porażone powierzchnie i sprzęt, glebę (chwasty rosnące wzdłuż zbiorników wodnych), wodę (podczas mycia bulw) i owady (stonka, skoczki, mszyce). Cms wykazuje szczególnie wysoką przeżywalność i patogeniczność w wysoko zmechanizowanych, nowoczesnych systemach produkcji ziemniaków...


Słowa kluczowe:

bakterioza pierścieniowa ziemniaka, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, ochrona, przeżywalność, rozprzestrzenianie
Pełna treść artykułu:

Milena Pietraszko - [92,39 kB]
Specyfika sposobów rozprzestrzeniania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w warunkach naturalnych.