IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Zwalczanie szkodników glebowych w uprawie ziemniaka – co nowego?
2010(2), 2010

Autor:

Tomasz Erlichowski


Strony:

42-45


Abstrakt:

Na bulwach ziemniaka żerują głównie larwy, których rozwój trwa w glebie większą część okresu rozwojowego owadów (2-5 lat w przypadku drutowców i pędraków, 1-2 lata w przypadku gąsienic rolnic). Są tylko dwa dopuszczone do obrotu środki chroniące bulwy przed szkodnikami glebowymi: zaprawa fungicydowo-insektycydowa Prestige 290 FS (w dawce 75 i 100 ml/100 kg bulw) oraz – od wiosny 2010 – jej nowa formulacja Prestige Forte 370 FS (w dawce 60 ml/100 kg bulw). Wieloletnie badania wykonane w Boninie potwierdziły wysoką skuteczność zapraw w ochronie roślin zarówno przed Rhizoctonia. Solani, jak i szkodnikami. Redukcja uszkodzeń bulw przez drutowce i pędraki była b. duża, a redukcja populacji szkodliwych larw wynosiła powyżej 80 proc. W zwalczaniu gąsienic rolnic możliwe są tylko zabiegi nalistne w okresie, gdy młode gąsienice po wylęgu przebywają na roślinach (ok. miesiąca od złożenia jaj). Ze względu na biologię szkodnika najbardziej efektywne są zabiegi wieczorne i nocne...


Słowa kluczowe:

larwy Elateridae, Prestige Forte, szkodniki glebowe, zaprawianie, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Tomasz Erlichowski - [97,75 kB]
Zwalczanie szkodników glebowych w uprawie ziemniaka – co nowego?