IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Rozwój badań i problemy ochrony przed stonką ziemniaczaną.
2010(2), 2010

Autor:

Maria Pawińska


Strony:

33-36


Abstrakt:

Ekspansja stonki jest przykładem ewolucyjnego przystosowania organizmu do bioróżnorodności środowiska. W Polsce szkodnik występuje w nasileniu utrzymującym się na poziomie zagrażającym uprawie ziemniaka, ponieważ znalazł tutaj sprzyjające warunki klimatyczne i dostępność rośliny żywicielskiej. Występowanie, rozwój oraz zakres zwalczania stonki w poszczególnych latach są zależne od czynników agrometeorologicznych. Rozwijająca się przez wielolecia ochrona ziemniaka przed stonką pokazuje drogę ewolucyjnych przemian w badaniach środków do jej zwalczania: od pierwszych insektycydów z grupy węglowodorów chloroorganicznych, poprzez pyretroidy i nereistoksynę, pochodne benzoilomocznika i bakte-rie, do neonikotynoidów, fenylopirazoli i karbonylohydrazydów. Aplikowane są głównie w formie zabiegów nalistnych, ale od ok. 10 lat stosowane jest w praktyce zaprawianie sadze-niaków zaprawą insektycydowo–fungicydową. Od kilku lat zmniejsza się liczba środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku krajowym jako konsekwencja dostosowywania przepisów do wymogów UE. Podano wykaz insektycydów zalecanych do ochrony w sezonie 2010...


Słowa kluczowe:

insektycydy, regulacje prawne, stonka ziemniaczana, występowanie, zwalczanie
Pełna treść artykułu:

Maria Pawińska - [245,55 kB]
Rozwój badań i problemy ochrony przed stonką ziemniaczaną.