IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem.
2010(2), 2010

Autor:

Janusz Urbanowicz


Strony:

25-32


Abstrakt:

Chwasty na plantacjach ziemniaków mogą powodować spadki plonu przewyższające łączne straty wskutek chorób i żerowania szkodników. Elementem decydującym o wysokiej skuteczności zwalczania chwastów jest znajomość ich biologii oraz właściwa agrotechnika w całym płodozmianie. O wyborze herbicydu powinien decydować stan i stopień zachwaszczenia plantacji. Zawsze należy się kierować informacjami w etykiecie-instrukcji, które w pełnym brzmieniu opublikowane są w internecie na stronie MRiRW oraz w Zaleceniach IOR, a także w Monitorze Polskim aktualnym na dany rok. Po zastosowaniu niektórych herbicydów może dochodzić do zjawiska fitotoksyczności na roślinach. Podano charakterystykę odmian pod względem ich wrażliwości ma metrybuzynę oraz wykaz herbicydów zalecanych do stosowania przed wschodami ziemniaków oraz po wschodach...


Słowa kluczowe:

chwasty, fitotoksyczność, herbicydy, ziemniak
Pełna treść artykułu:

Janusz Urbanowicz - [120,48 kB]
Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem.