IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Zmienność faz fenologicznych ziemniaka. Zróżnicowanie odmian.
2010(2), 2010

Autor:

Barbara Lutomirska


Strony:

21-24


Abstrakt:

Dane dotyczące rozwoju roślin 42 polskich odmian różnej wczesności gromadzone w okresie 14 lat badań (1984-1997) w Oddziale Naukowym IHAR w Jadwisinie pozwoliły określić oddziaływanie czynnika odmianowego na występowanie i długotrwałość głównych fenofaz ziemniaka. Odmiany zaliczone do tych samych grup wczesności różnią się istotnie pod względem okresu rozwoju kiełków w glebie (od posadzenia do początku wschodów), okresu wzrostu elongacyjnego, długotrwałości kwitnienia oraz pełnego okresu wegetacji roślin (od posadzenia do zasychania). Wykorzystując obszerny materiał eksperymentalny, wyliczono przedziały ufności wyznaczające wartości graniczne dla występowania i długotrwałości fenofaz odmian ziemniaka różnej wczesności. Przedziały te ułatwiają charakteryzowanie nieznanych genotypów pod względem głównych faz rozwoju...


Słowa kluczowe:

odmiany, rozwój roślin, występowanie i długotrwałość fenofaz, ziemniak, zmienność
Pełna treść artykułu:

Barbara Lutomirska - [107,51 kB]
Zmienność faz fenologicznych ziemniaka. Zróżnicowanie odmian.