IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Powiązania pomiędzy cenami ziemniaków w Polsce i w Niemczech.
2010(2), 2010

Autor:

Jerzy Rembeza


Strony:

4-7


Abstrakt:

Dla potrzeb końcowej analizy statystycznej z szeregów cenowych usunięto składniki sezonowości oraz trendy. W analizie ekonometrycznej posłużono się tzw. modelami VAR. Zmiany cen na rynku niemieckim wywierają wpływ na zmiany cen na rynku polskim. Impulsy cenowe nie przebiegają natomiast w odwrotnym kierunku. Przy prognozowaniu cen w Polsce na okres dłuższy niż kwartał należy uwzględniać uwarunkowania cenowe na rynku nie-mieckim...


Słowa kluczowe:

ziemniak, ceny, Polska, Niemcy
Pełna treść artykułu:

Jerzy Rembeza - [130,58 kB]
Powiązania pomiędzy cenami ziemniaków w Polsce i w Niemczech.