IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Optymalne wykorzystanie powietrza atmosferycznego do utrzymania wymaganego mikroklimatu w przechowalni.
2008(4), 2008

Autor:

Czerko Zbigniew


Strony:

42-48


Abstrakt:

Warunki klimatyczne Polski umożliwiają osiągnięcie wymaganej temperatury i wilgotności powietrza do wentylacji przechowalni ziemniaków. Należy liczyć się z tym, że w czasie sezonu przechowalni-czego może wystąpić kilka dni z temperaturą zbyt wysoką, nie nadającą się do wentylacji przechowal-ni. Najłatwiej utrzymać wymagane warunki przechowywania ziemniaków przeznaczonych dla prze-twórstwa (8oC), a najtrudniej – sadzeniaków (3oC). W przechowalniach ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa w maju i czerwcu do utrzymania wymaganej temperatury w przechowalni powinny być używane urządzenia chłodnicze. Optymalnie dobrana wydajność systemu wentylacyjnego w prze-chowalni pozwala ograniczyć wietrzenie do 5-6 godzin na dobę, co umożliwia wykorzystanie powie-trza atmosferycznego o wysokiej wilgotności. Nawilżanie powietrza w przechowalni jest niezbędne tylko w miesiącach o najniższej wilgotności powietrza atmosferycznego, tzn. we wrześniu, paździer-niku, kwietniu i maju.


Słowa kluczowe:

ziemniak, warunki przechowywania, klimat, temperatura, wilgotność
Pełna treść artykułu:

Czerko Zbigniew - [131,66 kB]
Optymalne wykorzystanie powietrza atmosferycznego do utrzymania wymaganego mikroklimatu w przechowalni.