IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Mniej znane szkodniki kwarantannowe ziemniaka.
2008(4), 2008

Autor:

Erlichowski Tomasz


Strony:

39-42


Abstrakt:

Na liście A1 EPPO: 1. pchełka ziemniaczana Epitrix tuberis, ang. tuber flea beetle – występowanie: USA, Kanada, Puerto Rico, Ekwador, Dominikana, Jamajka. Roślina żywicielska: ziemniak. Larwy uszkadzają bulwy, drążąc tunele do 1,5 cm. Niebezpieczna w latach suchych i gorących. Zwalczanie chemiczne; 2. Limonius californicus, ang. sugarbeet wireworms – USA, Kanada, na polach nawadnia-nych i tam, gdzie opady roczne przekraczają 460 mm. Atakuje również buraki, fasolę i kukurydzę. Przemieszczanie możliwe z transportem gleby zawierającej jaja i bulw z postacią larwalną wewnątrz; 3. Melanotus communis, ang. corn wireworms – USA. Może zostać zawleczony z dojrzałym ziarnem kukurydzy. Ryzyko fitosanitarne wysokie: uszkadza uprawy w klimacie zbliżonym do europejskiego; 4. andyjskie ryjkowce ziemne Premnotrypes spp., ang. andean potato weevil – osobniki dorosłe żerują na liściach i łodygach ziemniaka, larwy migrują do bulw. Trudno je wykryć na podstawie oględzin. Mogą całkowicie zniszczyć plantacje. Zwalczanie chemiczne i biologiczne. Na liście A2: 1. popilia japońska Popillia japonica, ang. Japanese beetle –atakuje wiele roślin uprawnych i ozdobnych. Chrząszcze żerują na liściach, pędraki na korzeniach i bulwach. Ma mało naturalnych wrogów. Zwal-czanie – pyretroidy i karbaminiany oraz naturalne: permetryna i azadirachtyna; 2. skośnik ziemniaczak Phthorimaea operculella, ang. potato tuber moth – zimuje w przechowalniach, powodując ciężkie uszkodzenia bulw.


Słowa kluczowe:

szkodniki kwarantannowe ziemniaka, andyjskie ryjkowce ziemne, pchełka ziemniaczana, drutowce Melanotus communis Limonius californicus, popilia japońska, skośnik ziemniaczak, stonka ziemniaczana
Pełna treść artykułu:

Erlichowski Tomasz - [64 kB]
Mniej znane szkodniki kwarantannowe ziemniaka.