IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Trudności związane z diagnozą i identyfikacją bakteriozy pierścieniowej ziemniaka
2008(4), 2008

Autor:

Przewodowski Włodzimierz, Krzysztof Treder


Strony:

36-39


Abstrakt:

Na słabą wykrywalność składają się m. in. trudności w izolacji czystych kultur bakterii bezpośrednio z tkanki ziemniaka i kłopoty z trafną diagnozą choroby na podstawie zewnętrznych symptomów na ro-ślinach, jak też za pomocą niedoskonałych metod detekcji. Diagnozę utrudnia brak chęci współpracy ze strony producentów ziemniaków, a tym samym brak rzetelnej informacji o aktualnym stanie fitosa-nitarnym polskich gospodarstw. Kompleksowy program zwalczania Cms powinien obejmować: usprawnienie metod detekcji i identyfikacji; działania profilaktyczne (obowiązek stosowania sadze-niaków wolnych od bakterii, eliminacja samosiewów w płodozmianie, przestrzeganie ogólnych zasad fitosanitarnych w gospodarstwach, utylizacja odpadów, coroczna inspekcja plantacji), opracowanie sposobu eliminacji bakterii w tkankach ziemniaka; tworzenie jednostek uprawnionych do szkoleń profilaktycznych dla producentów, finansowanych z budżetu lub środków UE; dobrowolne ubezpie-czenia upraw od choroby z możliwością rekompensat wynikających ze skutków porażenia Cms


Słowa kluczowe:

bakterioza pierścieniowa ziemniaka, Cms, diagnostyka, identyfikacja, trudności
Pełna treść artykułu:

Przewodowski Włodzimierz, Krzysztof Treder - [97,12 kB]
Trudności związane z diagnozą i identyfikacją bakteriozy pierścieniowej ziemniaka