IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Rola odmian zagranicznych w nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce.
2008(4), 2008

Autor:

Wróbel Sławomir


Strony:

29-36


Abstrakt:

Zanalizowano strukturę produkcji nasiennej odmian hodowli zagranicznych i polskich na podstawie najnowszych wyników kwalifikacji polowych w Polsce, Niemczech i Holandii. Rok 2008 jest kolejnym rokiem dominacji w nasiennictwie polskim odmian zagranicznych, których udział wynosi obecnie 60%. Wśród 10 najpopularniejszych odmian 7 to odmiany zagraniczne. Największy udział w nasiennictwie ma nadal Vineta (7. rok z rzędu), którą uprawiano na powierzchni 496 ha. Najbardziej popularne odmiany zagraniczne w Polsce są jednak zdecydowanie mniej powszechne w nasiennictwie w ich rodzimych krajach (Niemcy, Holandia). W roku 2008 najwięcej było rozmnożeń nasiennych odmian pochodzących z HZ Zamarte (31 odmian, powierzchnia 933 ha), następnie z Europlantu (14 odmian, powierzchnia 855 ha) i PMHZ Strzekęcin (27 odmian, powierzchnia 763 ha).


Słowa kluczowe:

ziemniak, odmiany, produkcja nasienna
Pełna treść artykułu:

Wróbel Sławomir - [486,78 kB]
Rola odmian zagranicznych w nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce.