IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Kryteria selekcji na cechy jakościowe w hodowli ziemniaka.
2008(4), 2008

Autor:

Domański Leszek


Strony:

22-24


Abstrakt:

Wykorzystano wyniki badań ośrodków hodowlano-badawczych europejskich i północnoamerykań-skich nad stopniem genetycznego uwarunkowania cech jakościowych. Należy startować z populacji o dużej zmienności genetycznej i w pierwszej kolejności selekcjonować na cechy o dużej powtarzalno-ści, łatwe i tanie w ocenie. Na etapie siewek w doniczkach: regularność i typ kształtu, głębokość oczek; I, II i III rozmnożenie wegetatywne, środkowa i końcowa faza hodowli: pozytywna selekcja na barwę skórki, kształt bulw, głębokość oczek, regularność kształtu, stopień szorstkości skórki; nega-tywna selekcja na zawartość glikoalkaloidów, cukrów redukujących, witaminy C, barwę produktu smażonego, ciężar właściwy; ciemnienie bulw po ugotowaniu, występowanie wtórnego wzrostu; pę-kanie wzrostowe bulw, podatność na ciemną plamistość pouszkodzeniową, podatność na zielenienie; końcowa faza hodowli: specyficzna przydatność, np. do zmechanizowanego zbioru, obróbki bulw w przechowalni, mycia i paczkowania, produkcji frytek i chipsów.


Słowa kluczowe:

cechy jakościowe, kryteria selekcji, hodowla ziemniaka
Pełna treść artykułu:

Domański Leszek - [102,99 kB]
Kryteria selekcji na cechy jakościowe w hodowli ziemniaka.