IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach ziemniaków i metodyka ich szacowania.
2008(4), 2008

Autor:

Flis Marian


Strony:

16-21


Abstrakt:

Procedura szacowania szkód w uprawach ziemniaków zlokalizowanych na terenach obwodów łowiec-kich składa się z dwóch etapów: 1. Po zaistnieniu szkody przedstawiciel dzierżawcy lub zarządy wła-ściwego obwodu w terminie 7 dni po jej zgłoszeniu przeprowadza tzw. szacowanie wstępne. W jego trakcie ustala się całkowitą powierzchnię uprawy, wielkość powierzchni, która uległa zniszczeniu, jakość uprawy oraz gatunek zwierzyny, która dokonała zniszczeń; 2. Wysokość przysługującego od-szkodowania, wynikającą z oceny całkowitej wielkości zniszczeń plonu z równoczesnym ustaleniem plonu utraconego oraz wartości handlowej plonu, który został zniszczony, określa się podczas osta-tecznego szacowania szkody. Czynności tych dokonuje się na dzień przed planowanym przez rolnika zbiorem danej uprawy, po uprzednim zawiadomieniu przez niego o planowanej dacie zbioru. Ustalone w ten sposób odszkodowanie wypłaca się poszkodowanemu w ciągu 30 dni od daty ostatecznego sza-cowania.


Słowa kluczowe:

szkody łowieckie, szacowanie wstępne, szacowanie ostateczne, zbuchtowane ziemniaki
Pełna treść artykułu:

Flis Marian - [297,58 kB]
Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach ziemniaków i metodyka ich szacowania.