IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Możliwości wykorzystania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez producentów i przetwórców ziemniaków.
2008(4), 2008

Autor:

Białczak Dorota


Strony:

10-16


Abstrakt:

Wsparcie finansowe jest możliwe w ramach działań: 1. Modernizacja gospodarstw rolnych (w formie refundacji części kosztów, maks. na 1 beneficjenta i na 1 gospodarstwo 300 tys. zł); 2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (refundacja części kosz-tów projektu, maks. 20 mln zł); 3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (maks. na 1 be-neficjenta 300 tys. zł); 4. Grupy producentów rolnych (może być wypłacane przez 5 kolej-nych lat w formie ryczałtu na pokrycie kosztów administracyjnych i przedsięwzięć związa-nych z funkcjonowaniem grupy). Przedstawiono warunki przyznawania pomocy i kryteria dostępu, a także tryb ubiegania się o wsparcie.


Słowa kluczowe:

ziemniak, program rozwoju obszarów wiejskich, mikroprzedsiębiorstwa, grupy producentów rolnych
Pełna treść artykułu:

Białczak Dorota - [161,35 kB]
Możliwości wykorzystania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez producentów i przetwórców ziemniaków.