IHAR - Biblioteka

Ziemniak Polski

« wstecz

Odbudowa rynku ziemniaka wymaga instytucjonalnej pomocy polityki rolnej.
2008(4), 2008

Autor:

Chotkowski Jacek


Strony:

4-9


Abstrakt:

Niezbędne kierunki działań polityki państwa: odblokowanie eksportu ziemniaków poprzez złagodzenie barier z tytułu restrykcyjnego systemu badań fitosanitarnych; wsparcie odbudowy nasiennictwa i zwiększenie wymiany sadzeniaków; zwiększenie przyznanej Polsce kwoty produkcji skrobi ziemniaczanej; zapewnienie korzystnych warunków rozwoju przedsiębior-czości i inwestowania w sektorze ziemniaka; aktywne wspieranie rozwoju rolnictwa integro-wanego i ekologicznego; skuteczna promocja polskich ziemniaków i polityka stymulująca popyt; zmiana priorytetów w naukach rolniczych w kierunku preferowania badań przydatnych gospodarce; przyśpieszenie tworzenia grup producenckich w rolnictwie; opracowanie i reali-zacja programu retencji wodnej (przeciwdziałania suszy); racjonalizacja zmianowania roślin; poprawa wizerunku branży ziemniaka.


Słowa kluczowe:

ziemniak, odbudowa rynku, pomoc państwa
Pełna treść artykułu:

Chotkowski Jacek - [112,7 kB]
Odbudowa rynku ziemniaka wymaga instytucjonalnej pomocy polityki rolnej.