IHAR - Biblioteka

Skład Rady Bibliotecznej


Zarządzenie nr 16/D/2005

Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie z dnia 17 listopada 2005


Powołuję Komisję Biblioteczną Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w osobach:

Doc. dr hab. Janusz Kozdój,

Dr Krystyna Rybka,

Dr Małgorzata Cyran,

Dr Paweł Czembor,

Dr Zbigniew Bodzon,

Dr Elżbieta Małuszyńska

Mgr Jacek Jagodziński.

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 15/D/2005 w sprawie okresowej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych do najpilniejszych zadań nowo powołanej Komisji Bibliotecznej będzie należało zapoznanie się z księgozbiorem Biblioteki Naukowej i jego ocena pod względem przydatności merytorycznej w celu dokonania prawidłowej selekcji księgozbioru.

Członkowie Komisji Bibliotecznej są zobowiązani do nadzorowania inwentaryzacji i podejmowania decyzji dotyczącej selekcji księgozbioru w zakresie swojej specjalności naukowej.


Do wiadomości:

1/ doc. dr hab. Janusz Kozdój
2/ dr Krystyna Rybka
3/ dr Małgorzata Cyran
4/ dr Paweł Czembor
5/ dr Zbigniew Bodzon
6/ dr Elżbieta Małuszyńska
7/ mgr Jacek Jagodziński